Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

ΟΜΠΑΜΑ, ΕΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Η Τουρκία δεν πρόκειται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως πλήρες μέλος πιθανότατα όμως θα συνάψει με αυτήν, ασαφούς επί του παρόντος φύσης και έκτασης, προνομιακούς δεσμούς.Πρόκειται για ένα από το σημαντικότερα από ελληνικής σκοπιάς συμπεράσματα από την περιοδεία Ομπάμα στην Ευρώπη και στη γείτονα. Η δημόσια υποστήριξη, που ο Αμερικανός πρόεδρος, κινούμενος επί τα ίχνη των προκατόχων του, προσέφερε στην τουρκική ένταξη, παρέσχε την ευκαιρία στις δύο ιθύνουσες χώρες του κοινοτικού πυρήνα να εκφράσουν κατηγορηματικότερα παρά ποτέ την αντίθεσή τους στο τουρκικό ενταξιακό αίτημα, αλλά και να διαγράψουν σαφέστερα απ’ ό,τι μέχρι τούδε την προοπτική μιας «ειδικής σχέσης».

Συνεχίζεται
εδώ
Related Posts with Thumbnails