Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

Το διαμάντι …των πολεμιστών!
Από κάρβουνο…Διαμάντι!

Δ ιαμάντι:

Η μεταμόρφωση ενός ‘καμένου’ σε… βασιλιά!

Το χημικό στοιχείο Άνθρακας είναι αμέταλλο με ατομικό αριθμό 6

και ατομικό βάρος 12,011. Έχει θερμοκρασία τήξης 3500 C°
και θερμοκρασία βρασμού 4827 C°.
Ο άνθρακας εμφανίζεται με διάφορες αλλοτροπικές μορφές όπως:
Το Διαμάντι:
Kρυσταλλικό και σκληρό. Χρησιμοποιείται ως κόσμημα και όργανο κοπής ή διάνοιξης.

Συνεχίζεται εδώ
Related Posts with Thumbnails