Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Ρεύμα υψηλής τάσης και Alzheimer

Πηγή: Reuters Health, American Journal of Epidemiology

Οι άνθρωποι που ζουν σε απόσταση 50 μέτρων από ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν στο μέλλον από Alzheimer ή γεροντική άνοια, όπως φαίνεται σε έρευνα που έγινε στην Ελβετία.
Ο κίνδυνος αυξήθηκε αναλογικά με το χρονικό διάστημα που ένα άτομο ζούσε κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια τάσης 220-380 kV, όπως ανακάλυψε η Δρ Anke Huss του πανεπιστημίου της Βέρνης και οι συνάδελφοί της. Αυτές είναι γραμμές υψηλής τάσης που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας σε μακρινές αποστάσεις.

Η Huss και οι συνάδελφοί της ήταν σε θέση να εξετάσουν τα στοιχεία απογραφής και θνησιμότητας για πάνω από το 95% του ελβετικού πληθυσμού, γεγονός που κάνει πιο αξιόπιστα τα συμπεράσματα. Εντούτοις, η ερευνήτρια ανέφερε ότι τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνευθούν με σύνεση επειδή αυτή είναι η πρώτη μελέτη για τη σχέση μεταξύ των μαγνητικών πεδίων και τη θνησιμότητα από τη νόσο του Alzheimer. Η Huss είπε ότι θα επιθυμούσε να δει και άλλες ερευνητικές ομάδες, κατά προτίμηση σε άλλες χώρες, που θα εξετάζουν το ίδιο ζήτημα.

Συνεχίζεται εδώ
Related Posts with Thumbnails