Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Βαφὴ αὐγῶν

Σύμφωνα μέ τήν μηνιαία δημοσκόπηση τῆς GPO, ἡ ὁποία παρουσιάστηκε στό Mega... Ἡ τσιπρική ἐπανάσταση (ἠδονική καί γαργαλιστική τό δίχως ἄλλο ἡ σκέψη πού προκαλεῖ αὐτή ἡ λέξις καθώς καί οἱ παραλληλισμοί, οἱ συνειρμοί μέ ἀλλοτινές ἐποχές...) 12 μόλις μῆνες μετά, ἔδωσε τήν θέση της ὄχι σέ καθεστωτικές ἀλλαγές, ὄχι στήν μείωση τῆς ἐκμετάλλευσης ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο, ὄχι στήν ὕφεση τῶν ἐξοπλισμῶν, ὄχι στήν ἐξάλειψη τῶν φυλετικῶν διακρίσεων ἀλλά σέ...Σέ οὔτε κἄν φοῦσκα γαμῶ τό στανιό μου!
Ἡ τσιπρική ἐπανάσταση 12 μόλις μῆνες μετά, ἔδωσε τήν θέση της ὄχι σέ φοῦσκα ἀλλά σέ μιά πιτσιλιά ἀπό τό σκάσιμο τῆς φούσκας.

Συνεχίζεται
εδώ
Related Posts with Thumbnails