Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

23 νέα οχήματα για τον Δήμο Αθηναίων

Με 23 νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και διαφόρων τύπων, ενισχύεται μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ο στόλος του τομέα καθαριότητας του δήμου Αθηναίων.Με τα νέα οχήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μικρά, ώστε να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων και στου στενούς δρόμους της πόλης, ο Δήμος Αθηναίων αναβαθμίζει το τροχαίο υλικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και παράλληλα προχωρά στην επέκταση του δικτύου τοποθέτησης μπλε κάδων για την περισυλλογή μεγαλύτερων ποσοτήτων ανακυκλώσιμου υλικού.
Related Posts with Thumbnails