Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

Το Παιχνίδι με τους Aγωγούς Aερίου


Η λύση στην ευρωπαϊκή τροφοδοσία αερίου δεν θα επέλθει από την κατασκευή ενός ή δύο αγωγών αλλά με την προώθηση ενός ευρύτερου σχεδίου, που θα στηρίζεται σε πολλαπλές πύλες εισόδου αερίου μέσω αγωγών αλλά και σταθμών LNG, την αύξηση των αποθηκευτικών χωρών και τη μεγαλύτερη δυνατή χρήση αγωγών inter - connectors μεταξύ των χωρών.

Συνεχίζεται εδώ
Related Posts with Thumbnails