Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

«Ομιλείτε την Αγγλικήν»;

Γράφει: Βασίλης Κονιτσιώτης

Η Αγγλική γλώσσα που, ως γνωστόν, υπολείπεται σε πλούτο λέξεων, φράσεων, νοημάτων και επιστημονικής πληρότητας, κατέκτησε τον κόσμο ολόκληρο και ομιλείται στα πέρατα της Οικουμένης. Όλα τα έθνη της γης δέχθηκαν την απόφαση περί καθιερώσεως της Αγγλικής γλώσσας σαν Διεθνούς, αλλά δεν λησμόνησαν,δεν υποβάθμισαν, δεν περιόρισαν, ούτε καν παρεχώρησαν την θέση της μητρικής τους γλώσσας στην ξενόφερτη και ενδεή Αγγλική. Χρησιμοποιούν αυτήν στην διπλωματία, στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά δεν περιφρονούν την μητρική τους γλώσσα, την γλώσσα του δικού τους Έθνους της δικής τους φυλής καθ’ ότι η γλώσσα είναι συνυφασμένη άρρηκτα με την ιστορία του κάθε Έθνους. Δίνουν έτσι προτεραιότητα στην δική τους και χρησιμοποιούν σαν δεύτερη και μόνο εκεί που πρέπει την αγγλική, χωρίς να επιτρέπουν διά της χρήσεώς της την άλωση της δικής τους γλώσσας.

Συνεχίζεται
εδώ
Related Posts with Thumbnails