Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

Η Ελληνική ιστορία στο Διαδίκτυο
Η παρουσίαση της «Ελληνικής Ιστορίας στο Διαδίκτυο» πραγματεύεται την ελληνική προϊστορία, την πρωτοϊστορία και την ιστορία διαχρονικά. Για διευκόλυνση της έρευνας και της χρήσης των πληροφοριών ο χρόνος έχει χωριστεί σε 15 περιόδους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Related Posts with Thumbnails