Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Τεχνητός ύφαλος στον κόλπο της Κισσάμου.


Στην εκπόνηση μελέτης για την τοποθέτηση τεχνητού υφάλου στον κόλπο της Κισάμου, προχωρεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αντινομάρχη Χαράλαμπου Κουκιανάκη.

Οι τεχνητοί ύφαλοι αποτελούν καταφύγιο στα ψάρια μικρού και μεσαίου μεγέθους αλλά και στα διερχόμενα ψάρια προκειμένου εκεί να εναποθέσουν το γόνο τους και να αναπαραχθούν, έτσι θα δημιουργηθούν εστίες αναπαραγωγής ψαριών στην περιοχή.
Related Posts with Thumbnails