Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

Παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά των Παξών

Γυναίκα των Παξών

Υδατογραφία σε χαρτί. 14Χ6 εκ. Λεζάντα: Paxo. Καλλιτέχνης: C. Asprea, ενυπόγραφο κάτω δεξιά. Πίνακας της συλλογής Κοιλαλού. Η Ελληνική Ενδυμασία. Έντυπες πηγές 16ου-20ού αιώνα, από τη Συλλογή Ι.Δ. Κοιλαλού, Μπουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2006, σελ. 57.

Πηγή
Related Posts with Thumbnails