Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

Πρωταθλητές Ευρώπης στην ανεργία γυναικών

Η ΕΛΛΑΔΑ βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. των 27 στις δαπάνες για προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας! Μάλιστα, η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση στην ανεργία των γυναικών και στην 11η όσον αφορά την απασχόλησή τους! Τις θλιβερές πρωτιές καταγράφει μελέτη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Θεοδώρα Τζανετάκη) σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας στην Ε.Ε. των 27 και στην Ε.Ε. των 15.Σύμφωνα με τη μελέτη:
Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στις γυναίκες (8,7375%) με πρώτη την Κροατία (8,8167%). Στην άλλη άκρη η Ιρλανδία με ποσοστό 0,9% καταλαμβάνει την τελευταία θέση. ?Η χώρα μας μάλιστα βρίσκεται τρίτη από το τέλος στη γυναικεία απασχόληση. Είναι μπροστά μόνο από την Ιταλία (43,6%) και την Τουρκία (25,01). ?Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. των 27 στις δαπάνες για προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας. Μόλις το 0,512% του ΑΕΠ δαπανάται σε τέτοια προγράμματα. Ο μέσος όρος της Ε.Ε. των 15 είναι τέσσερις φορές υψηλότερος και βρίσκεται στο 2,2% του ΑΕΠ.

Συνεχίζεται εδώ
Related Posts with Thumbnails