Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο «μηδέν» για τον Ελληνισμό


Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο «μηδέν» για τον Ελληνισμό και γι’ αμφότερα τα κράτη, ελλαδικό και κυπριακό, ήταν τελικά το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα της, 2ης στην πρωθυπουργία του, επίσκεψης του κ. Κ. Αλ. Καραμανλή στην Κύπρο, την παρελθούσα εβδομάδα 22 και 23.4.09:

- Μηδέν στις συνομιλίες,

- Μηδέν στις δηλώσεις,

- Μηδέν στις πράξεις,

ΓΙΑ ΟΣΑ σχετίζονται με το εθελοδούλως εγκαταλειφθέν και λόγω δειλίας απονεκρωθέν «Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας - Κύπρου», την «Αμυντική Συνεργασία» των δύο χωρών και όλα όσα άπτονται της έννοιας και της πρακτικής, της στρατιωτικής ισχύος ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ, έναντι των υπαρκτών και αυξανομένων απειλών που υφίστανται η Ελλάς και η Κύπρος, από τον κλιμακούμενο τουρκικό επεκτατισμό. Ούτε καν οι δημοσιογράφοι θεώρησαν σκόπιμο να ρωτήσουν! Ματαιότης, ματαιοτήτων…

Συνεχίζεται εδώ

Related Posts with Thumbnails