Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

Αγωγή του ΙΝΚΑ για τα τέλη κυκλοφορίας

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν η «Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος ΙΝΚΑ» και δύο ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και ζητούν να ακυρωθεί η από 5.11.2009 απόφαση του υπουργού Οικονομικών που αφορά τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και τον περιβαλλοντικό φόρο. Υποστηρίζουν ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.Στην αίτηση ακύρωσης αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, τα τέλη κυκλοφορίας που αποτελούν φόρο, καθώς δεν έχουν «τον παραμικρό ανταποδοτικό χαρακτήρα», έπρεπε να στηριχθούν σε διάταξη νόμου και όχι σε ΠΝΠ. Το ίδιο ισχύει για τα περιβαλλοντικά τέλη, για τα οποία δεν καθορίζεται μάλιστα σε ποια είδους ανταποδοτική υπηρεσία του περιβάλλοντος θα αποδοθούν.

Επίσης, αναφέρεται ότι επιβάλλεται αυξημένο τέλος κυκλοφορίας στους κατόχους παλαιών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού με την επίκληση περιβαλλοντολογικών κριτηρίων, αλλά με μόνο κριτήριο την ημερομηνία κυκλοφορίας τους οχήματος στην Ελλάδα και τον κυβισμό του.

Ακόμη, αναφέρεται ότι παραβιάζεται συνταγματικά η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, καθώς επιβάλλονται αυξημένα τέλη κυκλοφορίας για τα παλιά αυτοκίνητα, των οποίων κάτοχοι είναι πολίτες μειωμένων εισοδημάτων.

Έτσι, οι πολίτες με χαμηλό εισόδημα θα στερηθούν τη χρήση αυτοκινήτου αφού θα αναγκαστούν να τα εκποιήσουν ή να παραδώσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι εμποδίζεται το εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ειδικά μεγάλου κυβισμού.

Στην αίτηση αναφέρεται, επίσης, ότι πριν από την επιβολή του περιβαλλοντικού φόρου, δεν προηγήθηκε όπως απαιτούν η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική Νομοθεσία, «Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης». 

Πηγή: ΤΟ ΕΘΝΟΣ 


Με θάρρος
Related Posts with Thumbnails