Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Ο Δ.Σ.Πειραιά "τινάζει στον αέρα" την επιβολή ΦΠΑ για τους δικηγόρους

Το δ.σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, σε έκτακτη συνεδρίαση, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του και την κατηγορηματική άρνησή του στην επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στις δικηγορικές υπηρεσίες. 

Ο δικηγόρος δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά, σύμφωνα με τον νόμο (άρθρα 1 και 38 ν.δ. 3026/1954) και την νομολογία (ΟλΑΠ 18/1999, ΑΠ 829/2008), είναι δημόσιος λειτουργός και το δικηγορικό λειτούργημα λόγω της ειδικής φύσης του συνδέεται άμεσα με την οργάνωση και απονομή της δικαιοσύνης. Ο δικηγόρος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς και πώλησης υπηρεσιών και για τον λόγο αυτό δεν παράγεται προστιθέμενη αξία από τις υπηρεσίες που παρέχει. 

Η επιβολή ΦΠΑ στους δικηγόρους και η γενικότερη προσπάθεια κοινωνικής απαξίωσης του ρόλου των δικηγόρων χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την επιβολή άδικων μέτρων φορολόγησης των πολιτών. Η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες συνιστά όχι μόνο υποτίμηση του ρόλου του δικηγόρου, αλλά και υποβάθμιση της ίδιας της δικαιοσύνης και του τρόπου απονομής της. 

Η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες πλήττει τελικώς τον ίδιο τον πολίτη, αυξάνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και καθιστά την προσφυγή στη δικαιοσύνη δυσβάσταχτη και αδύνατη για μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ιδιαίτερα για τους οικονομικά ασθενέστερους που την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Πηγή

Με θάρρος
Related Posts with Thumbnails