Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

10.000 θέσεις μερικής απασχόλησης στους ΟΤΑ.

10.000 νέες προσλήψεις μερικής απασχόλησης στους δήμους, θα γίνουν το φθινόπωρο. Όσοι επιλεγούν θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες των δήμων για 18 μήνες, ενώ η ημερήσια απασχόλησή τους θα είναι 4ωρη. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις μερικής απασχόλησης, πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή καταδίκη, υποδικία.
Related Posts with Thumbnails