Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Δυναμική «εισβολή» των Κινέζων στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων

«Απειλητικοί» έναντι των Ελλήνων εφοπλιστών και όχι μόνο εμφανίζονται οι Κινέζοι οι οποίοι το πρώτο 5μηνο του 2009, έχουν αγοράσει 87 μεταχειρισμένα πλοία όσα, δηλαδή, είχαν αγοράσει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008 και επιπλέον έχουν στη διάθεσή τους σχεδόν το ίδιο σύνολο της μεταφορικής ικανότητας 4,9 εκατ. dwt που απέκτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008. Το πεντάμηνο του 2009 οι Ελληνες εφοπλιστές αγόρασαν 68 πλοία με συνολική χωρητικότητα 3.019.235 dwt έναντι 153 πλοίων με χωρητικότητα 7.860.612 dwt που αγόρασαν στη διάρκεια ολόκληρου του 2008.

Εφόσον οι Κινέζοι συνεχίσουν την αγορά μεταχειρισμένων πλοίων με τον ίδιο ρυθμό σε συνδυασμό με την απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης να υλοποιηθούν όλα τα ναυπηγικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτιμάται ότι μελλοντικά δεν αποκλείεται να βρεθούν στην προνομιακή θέση να υπαγορεύουν το ύψος των ναύλων, αναγκάζοντας τους υπόλοιπους εφοπλιστές, που μεταφέρουν κινεζικά προϊόντα, να συμβιβασθούν σε χαμηλότερους ναύλους βάσει των οικονομικών σχεδιασμών των Κινέζων.

Απόσπασμα από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Related Posts with Thumbnails