Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Κορυφαίος τουριστικός προορισμός η Λέσβος με το Απολιθωμένο Δάσος τηςΩς κορυφαίος αειφόρος τουριστικός προορισμός της Ελλάδας, ανακηρύχθηκε για το 2009 η Λέσβος με το Απολιθωμένο Δάσος της, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «European Destinations of Excellence (EDEN) - Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας». Στο υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης υποβλήθηκαν προτάσεις για συνολικά 18 περιοχές της Ελλάδας και αξιολογήθηκαν από αρμόδια επιτροπή. Η πρόταση για βράβευση της Λέσβου είχε υποβληθεί από τη Νομαρχιακή Aυτοδιοίκηση σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Στόχος του διαγωνισμού, που προκηρύσσεται κάθε χρόνο από την Ε.Ε., είναι να αναδειχθούν οι αξίες, η ποικιλομορφία και τα κοινά χαρακτηριστικά Ευρωπαϊκών Τουριστικών προορισμών, όπου η τουριστική ανάπτυξη επιδιώκεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία.
Το θέμα του διαγωνισμού για το έτος 2009 ήταν «Ο Τουρισμός και οι Προστατευόμενες Περιοχές» («Τοurism and the protected areas»). Τα κράτη - μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας κλήθηκαν να επιλέξουν έναν προορισμό, εντός των ορίων του οποίου, να υπάρχει επίσημα χαρακτηρισμένη «προστατευόμενη περιοχή» και στην περιφέρειά της να αναπτύσσεται βιώσιμος τουρισμός, ο οποίος να χρησιμοποιεί την εν λόγω περιοχή, ως συγκριτικό πλεονέκτημα τουριστικής ανάπτυξης.

Στην επιλογή του προορισμού της Λέσβου σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι δράσεις ανάδειξης και προβολής του προστατευόμενου Απολιθωμένου Δάσους, τόσο στο χερσαίο, όσο και στον υποθαλάσσιο χώρο, η υποδειγματική ανάδειξη και προστασία των απολιθωμάτων, η λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου δάσους Λέσβου και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, οι τουριστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που υλοποιούνται στην περιοχή και οι δράσεις ενημέρωσης, ανάδειξης και προβολής.
Οι τουριστικοί προορισμοί, που αναδείχθηκαν, μέσω του προγράμματος, θα προβληθούν, τόσο σε εθνικό επίπεδο -στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης- όσο και σε ευρωπαϊκό, μέσω των δράσεων προβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ
Related Posts with Thumbnails