Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

« Το μέλλον του ανθρώπου στο Διάστημα » με το Νίκο Πράντζο, Αστροφυσικό στο CNRS.

H εκδήλωση συνδιοργανώνεται με τον ΟΜΕΠ (Ομιλος Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων) Ο Νίκος Πραντζος είναι διδάκτωρ στην πυρηνική αστροφυσική και διευθυντής έρυνας στο CNRS. Από το 1986 εργάζεται στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Παρισιού σε θέματα αστρικής και γαλαξιακής εξέλιξης και αστρονομίας ακτίνων γ. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό Τμήμα Αστροφυσικής στο Paris 6. Για την ερευνητική του δραστηριότητα του απονεμήθηκε το βραβείο της γαλλικής Αστρονομικής Ένωσης το 1994. Έχει δημοσιεύσει περίπου 200 επιστημονικά άρθρα και τέσσερα βιβλία εκλαΐκευσης της αστρονομίας, που έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχουν αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις. Είναι ενεργό μέλος της Κοινότητάς μας εδώ και 25 χρόνια.

Συνεχίζεται
εδώ
Related Posts with Thumbnails